The Importance Of Subcutaneus Tissue Thickness In Long Term Port Complications Skin Necrosis

Authors

Keywords:

Skin thickness, venous port, erosion, long term

Abstract

Santral venöz erişim için cilt altı tünelli venöz port yerleştirilen hastalarda, port yerleşim yerindeki cilt altı doku kalınlığının, cilt erozyonu gelişimi ile arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Nisan 2017 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında kendi kliniğimizde venöz port yerleştirilen hastalarda cilt ile pektoral kas fasyası arasındaki doku kalınlığı B-mode ultrasonografi (US) ile affiniti G70 ultrason (Philips Ultrasound, Bothell, WA) cihazı ile 12L3 lineer prob kullanılarak ölçüldü. İşlem sonrası hastalar kendi kliniğimizde retrospektif olarak en az 6 ay olacak şekilde portu çıkarılana kadar veya hayatı sonlanana kadar takip edildi. Cilt altı doku kalınlığı 5mm’nin altında olan hastalar uzun dönem takip edilip cilt nekrozu gelişen hastalar tespit edildi. Çalışmaya dâhil edilen 36 hastanın 11’inde cilt ile pektoral kas fasyası arası doku kalınlığı 5 mm'nin altında bulundu. 2 hasta takip sürecinde ex olmuştur. 1 hasta başka merkezde tedavi gördüğünden takipten çıkarılmıştır. Takip ettiğimiz hastalardan sadece birinde cilt erozyonu gelişmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar cilt erozyonunun sık görülmediğini göstermektedir. Cilt altı venöz port işlemi onkoloji hastalarında, düşük enfeksiyon riski ve konfor sağladığından doku kalınlığı 5 mm’den az olsa da bu şansın onlara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Published

2022-08-30

How to Cite

AKINCI, M. B., TÜRKO, E. ., & ÖZEL, E. (2022). The Importance Of Subcutaneus Tissue Thickness In Long Term Port Complications Skin Necrosis. Journal of Medicine and Applied Sciences, 2(2), 43–47. Retrieved from https://medappsci.com/index.php/jmas/article/view/82