1.
Savaş B, Göçen F, Nalbant B. Dosimetric Comparison of Voluntary Deep Breath-Holding and Free Breathing Techniques in Left Breast Cancer Patients Receiving Radiotherapy: Radyoterapi Alan Sol Meme Kanseri Hastalarında Gönüllü Derin Nefes Tutma ve Serbest Solunum Teknikleri Uygulamalarının Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması. J Med App Sci [Internet]. 2021 Aug. 30 [cited 2022 May 27];1(1):3-9. Available from: https://medappsci.com/index.php/jmas/article/view/51