[1]
B. Savaş, F. Göçen, and B. Nalbant, “Dosimetric Comparison of Voluntary Deep Breath-Holding and Free Breathing Techniques in Left Breast Cancer Patients Receiving Radiotherapy: Radyoterapi Alan Sol Meme Kanseri Hastalarında Gönüllü Derin Nefes Tutma ve Serbest Solunum Teknikleri Uygulamalarının Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması”, J Med App Sci, vol. 1, no. 1, pp. 3–9, Aug. 2021.